MENU  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FS Noma”

(vienotais reģ. Nr. 40103440166, juridiskā adrese

Straumes ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV – 3101)


CENRĀDIS, EUR*

spēkā no 2015.gada 26. jūnija


Papildus izmaksu pozīcija

EUR

Piemaksa par katru papildus Automašīnas vadītāju

5,00 EUR

Automašīnas piegāde vai atdošana klienta norādītā vietā Tukuma pilsētā SIA „FS Noma” darba laikā

7,50 EUR

Automašīnas piegāde vai atdošana klienta norādītā vietā ārpus Tukuma pilsētas SIA „FS Noma” darba laikā (km tiek aprēķināti no SIA „FS Noma” nomas punkta)

7,50 EUR + 0,35 EUR/km

Automašīnas piegāde vai atdošana SIA „FS Noma” nomas punktā norunātā laikā ārpus SIA „FS Noma” darba laika

15,00 EUR

Papildus aprīkojuma noma (bērnu sēdeklis, GPS, jumta bagāžnieks u.c.)

Atbilstoši Līguma Speciālajos noteikumos fiksētajai likmei

Piemaksa par atļauju cita transporta līdzekļa, treilera, piekabes vilkšanai (ja minētās darbības paredz noslēgtais nomas līgums)

40% no nomātās automašīnas nomas maksas

Maksa par iztrūkstošās degvielas uzpildīšanu pārsniegums (tiek aprēķināti par iztrūkstošajiem litriem)

2,00 EUR/litrs


Automašīnai noteiktā diennakts nobraukuma pārsniegums (tiek aprēķināti par katru pārsniegto km)

0,08 EUR/km

Automašīnas atdošanas kavējums līdz 2 h

7,50 EUR

Automašīnas atdošanas kavējums virs 2 h

pilna nomas maksa/dienā

Automašīnas atdošanas kavējums virs 24 h

pilna nomas maksa/dienā divkāršā apmērā

Līgumsods par automašīnas atdošanu ar netīru virsbūvi

10,00 EUR vieglā automašīna

15,00 EUR mikroautobusi

Līgumsods par automašīnas atdošanu ar netīru salonu

20,00 EUR vieglā automašīna

35,00 EUR mikroautobusi

Līgumsods par automašīnas atdošanu ar netīru salonu, kam nepieciešama ķīmiskā tīrīšana

50,00 EUR

Līgumsods par smēķēšanu Automašīnas salonā

60,00 EUR

Līgumsods par ātruma ierobežojuma (130 km/h) pārsniegšanu

100,00 EUR

Nozaudēto automašīnas dokumentu un/ vai atslēgu atjaunošana

100,00 EUR - 360,00 EUR (atkarībā no dokumentu un/ vai atslēgu atjaunošanas izmaksām)

Sodi par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas fiksēti Automašīnas nomas periodā

Faktisko izdevumu apmērā

SIA „FS Noma” administrēšanas maksa par sodiem par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas fiksēti Automašīnas nomas periodā

40,00 EUR/pārkāpums

Iznomātāja tehniskā atbalsta dienesta darbinieku ierašanās nepamatota izsaukuma gadījumā

Iznomātāja faktisko izdevumu apjomā, kas tiek aprēķināti

0,50 EUR/km (transports)

15,00 EUR/h (personāls)


* Visas summas norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%. 


Drukāt