MENU  

Kas jāzina!

10 ieteikumi veiksmīgai īstermiņa automašīnu nomai:

1. Pirms automašīnas rezervācijas!

Pievērsiet uzmanību tam, kādas ir autonomas prasības attiecībā uz automašīnas vadītāja minimālo vecumu un automašīnas vadīšanas stāžu. Lielākoties automašīnas tiek iznomātas personām, kuras sasniegušas 21 gada vecumu un kurām ir vismaz 1 gada automašīnas vadīšanas stāžs, savukārt atsevišķas automašīnas (piemēram, luksus klases) - tikai personām no 25 gadu vecuma un kurām ir vismaz 2 gadu automašīnas vadīšanas stāžs. Tāpat pārbaudiet, vai jums ir derīga automašīnas vadītāja apliecība un kredītkarte. Ja jūsu rīcībā ir tikai debetkarte, tad autonoma var atteikt pakalpojuma sniegšanu. Plānojot brauciena budžetu, ņemiet vērā, ka papildu automašīnas nomas maksai jūsu kredītkartē tiks rezervēti līdzekļi drošības naudas apmērā.

2. Kādu automašīnu es saņemšu?

Izvēloties un rezervējot automašīnu tikai pēc attēla internetā, ņemiet vērā, ka autonoma garantē jums atbilstošas klases automašīnu, nevis konkrētu automašīnas marku un/ vai modeli. Ja rezervētā automašīnas klase vairs nav pieejama, autonoma nodrošinās jums augstākas klases automašīnu par cenu, kāda bija rezervētajai automašīnas klasei. Konkrētu automašīnas modeli jūs saņemsiet tikai tad, ja tas būs īpaši uzrādīts autonomas piedāvājumā, parasti - par augstāku cenu.

3. Kas ietilpst nomas maksā?

Rezervējot automašīnu, pievērsiet uzmanību tam, kas ir iekļauts automašīnas nomas maksā - kāds ir atļautais automašīnas nobraukums, apdrošināšanas pašrisks, vai ir viss jūsu braucienam nepieciešamais aprīkojums un vai nav nepieciešami papildus pakalpojumi (ziemas riepas, bērnu sēdeklītis, papildu vadītājs, automašīnas piegāde uz konkrētu vietu u.c.). Ņemiet vērā, ka faktiskie nomas izdevumi var būt lielāki un tie tiek fiksēti pie automašīnas atdošanas atpakaļ nomas perioda beigās (piemēram, kilometru ierobežojuma pārsniegums, automašīnas atdošana pēc nolīgtā laika u.c.).

4. Iepazīstieties ar līguma noteikumiem!

Pirms automašīnas nomas līguma slēgšanas pārliecinieties, ka izprotat līguma saturu. Līgums sastāv no Vispārīgiem noteikumiem, kas visiem autonomas nomas līgumiem ir vienādi, un Speciāliem noteikumiem, kuros identificēta konkrēta automašīna, nomnieka izvēlētie pakalpojumi, kā arī iekļauta citi būtiski nosacījumi, par kuriem vienojušies līgumslēdzējas puses.

5. Veiciet automašīnas vizuālo pārbaudi! 

Pirms pieņemat automašīnu un sākat to lietot, pārliecinieties, ka pie automašīnas izsniegšanas automašīnas nomas līgumā ir fiksēts automašīnas tehniskais stāvoklis un tas atbilst automašīnas faktiskajam stāvoklim dabā. Pārliecinieties, vai automašīnai nav vizuāli bojājumi, bet ja tādi ir – vai tie visi korekti ir fiksēti aizpildītajā dokumentā. Atcerieties, ka jums ir tiesības pieprasīt autonomai iekļaut dokumentā specifiskas atzīmes par nomas automašīnas tehnisko stāvokli .

6. Pārliecinieties par apdrošināšanu! 

Parasti automašīnas nomas maksā ir iekļauta automašīnas vadītāja obligātā civiltiesiskā atbildība (OCTA) un automašīnas apdrošināšana pret zādzību (TP) un bojājumiem (CDW), ievērojot nosacījumu, ka nomnieks uzņemas pašrisku (atbildību) apdrošināšanas gadījumā. Pārliecinieties, vai automašīnas nomas maksā ietilpst apdrošināšana, kā arī kādi ir izņēmumu gadījumi, kuru dēļ zaudējumus apdrošinātājs var atteikties atlīdzināt. . Pārliecinieties, ka piedāvātais apdrošināšanas pašrisks atbilst jūsu vēlmēm. Veicot papildu samaksu, pašrisku iespējams samazināt. Atsevišķās valstīs ar zemu automašīnu novietošanas (parkošanās) kultūru, iesakām izvēlēties apdrošināšanu bez pašriska.

7. Kādu degvielu pildīt?

Pārliecinieties, ka jūs zināt, kādu degvielas veidu izmantot, kā arī citus noteikumus attiecībā uz degvielu. Pie automašīnas izsniegšanas tiek fiksēts degvielas tvertnes atlikums automašīna arī jāatgriež ar līdzvērtīgu degvielas tvertnes atlikumu, pretējā gadījumā tiek aprēķināta papildus samaksa par iztrūkstošo degvielu.

8. Ja dodieties ārpus valsts...

Ja jūsu ceļojumu plānos ietilpst došanās ārpus Latvijas teritorijas, papildus valstis norādāmas automašīnas nomas līgumā. Savlaicīgi informējiet autonomu par plānoto braucienu, jo atsevišķām automašīnu grupām var būt aizliegums izbraukt uz noteiktām valstīm. Dodoties ārpus Eiropas Savienības, iespējams, nepieciešama papildu dokumentu noformēšana, kas var aizņemt papildus laiku un radīt papildus izmaksas.

9. Auto atgriešana - veltiet tai laiku! 

Ieplānojiet pietiekami daudz laika automašīnas nodošanai atpakaļ autonomai. Rekomendējam automašīnu nodot autonomas darba laikā un saņemt autonomas darbinieku apliecinājumu, ka automašīnai jūsu lietošanas laikā nav radušies jauni bojājumi. Tādā veidā jūs  varat izvairīsieties no situācijas, kad jums tiek piestādīta papildus samaksa par automašīnai fiksētiem bojājumiem.

10. Papildu samaksa. Par ko?

Ja jūs esat saņēmis rēķinu, kurā uzrādīta papildu samaksa, piemēram, par bojājumiem vai trūkstošu degvielu, pārbaudiet, vai rēķinam ir pievienota papildu dokumentācija, kas apliecina nepieciešamību veikt papildu samaksu. Ja jūs esat saņēmis sodu par ceļu satiksmes pārkāpumu, kuru neesat apmaksājis, autonoma ir tiesīga jums to piestādīt papildus autonomas pakalpojumu maksai. Autonoma papildus var piestādīt arī maksu par administratīvajiem izdevumiem. Ja autonoma ir rezervējusi nepamatoti daudz līdzekļu no jūsu kredītkartes, sazinieties ar bankas pārstāvi un lūdziet pārskatīt darījumu.