MENU  

sia "FS Noma"

Reģ. Nr.: 40103440166
Nodokļu maksātāja Nr.:     LV40103440166

Adrese:

Zemītes 13, Tukums, Latvija, LV-3101

Kontakti:

Tel.: +371 29122000
  +371 63181373
Fax: +371 63181371
Email:      info@fsnoma.lv

Norēķinu rekvizīti:

Banka:     AS Swedbank
Swift kods: HABALV22
Konta Nr.: LV77HABA0551031076073

Uzņēmuma vadība:       Elīna Feldmane, Jānis Feldmanis