MENU  

Mūsu vērtības

Biznesa ētika
 

Mēs uzskatām, ka tas ir gan klientu, gan mūsu un darbinieku interesēs, veidot un saglabāt labu publisko tēlu. To lielā mērā nodrošina augsta biznesa ētikas normu ievērošana ikdienas darbā. Patiešām, godīgums un taisnīgums ir būtisks pamats visai FS Noma darbības filozofijai. 

Klienti

Mūsu ikdienas darbs ir pakļauts augstiem kvalitātes standartiem, kas nodrošina maksimālu klientu vajadzību apmierināšanu. Šis darba vadmotīvs uztur FS Noma uzņēmumu, un vairo mūsu klientu uzticību un cieņu.  

Darbinieki

FS Noma iestājas par cieņas pilnām, uz savstarpēju uzticību balstītām attiecībām darbinieku vidū. Pastāvīga zināšanu un prasmju pilnveidošana, konkurētspējīga atzinību un atalgojuma sistēma raksturo FS Noma kopānijas darba vidi. Mēs esam par aktīvu darbinieku motivācijas sistēmu un karjeras izaugsmi FS Noma kompānijā. Mūsu uzņēmums cenšas nodrošināt tādus darba apstākļus, lai palīdzētu darbiniekiem nepārtraukti attīstīt pašiem sevi.

Menedžments un vadība

Pārdomāts un vienots publiskais tēls, augsts pakalpojumu līmenis un darba efektivitāte nodrošina sekmīgu uzņēmējdarbību.